Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
05.09.2016

Nova web struktura Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama

U cilju realizacije jedne od mjera iz Akcionog Plana za Poglavlje 23 i stvaranja IT uslova za realizaciju niza mjera iz pomenutog i Akcionog plana Startegije razvoja NVO u Crnoj Gori 2014- 2016, uz podršku Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, Službe z odnose sa javnošću i podršku Delegacije EU u Crnoj Gori kroz projekat Tehničke podrške razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori, izrađena je nova web struktura Kancelarije.20.04.2017.

Ministarstvo prosvjete: Poziv stručnoj i laičkoj javnosti za učešće u raspravi o tekstovima nacrta zakona

Ministarstvo prosvjete: Poziv stručnoj i laičkoj javnosti za učešće u raspravi o tekstovima nacrta zakona

Ministarstvo prosvjete je objavilo Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o tekstovima nacrta zakona o izmjenama i dopunama: - Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju; - Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju; - Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju; - Zakona o gimnaziji; - Zakona o stručnom obrazovanju; - Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama; - Zakona o obrazovanju odraslih; - Zakona o visokom obrazovanju.kancelarija

kancelarija

kancelarija

Kancelarija

 

Kancelarija


Aktuelnosti

26.04.2017.

JAVNI POZIV svim nevladinim organizacijama koje su registrovane i obavljaju djelatnost u Glavnom gradu da predlože kandidata/kandidatkinju za člana/članicu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija

Na osnovu člana 16 Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 32/14) Gradonačelnik Glavnog grada Podgorice objavljuje javni poziv svim nevladinim organizacijama koje su registrovane i obavljaju djelatnost u Glavnom gradu da predlože kandidata/kandidatkinju za člana/članicu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija.

više...
26.04.2017.

Predstavljanje Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) i Javni poziv za izražavanje interesa jedinica lokalne samouprave za učestvovanje u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, organizovale su 24. aprila 2017. godine konferenciju za medije na kojoj je predstavljen Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD). Kancelarija obavještava zainteresovane da je juče - 24.aprila 2017. godine, na web stranici UNDP objavljen Javni pozivi za izražavanje interesa jedinica lokalne samouprave za učestvovanje u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD).

više...
20.04.2017.

Ministarstvo prosvjete: Poziv stručnoj i laičkoj javnosti za učešće u raspravi o tekstovima nacrta zakona

Ministarstvo prosvjete je objavilo Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o tekstovima nacrta zakona o izmjenama i dopunama: - Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju; - Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju; - Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju; - Zakona o gimnaziji; - Zakona o stručnom obrazovanju; - Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama; - Zakona o obrazovanju odraslih; - Zakona o visokom obrazovanju.

više...
19.04.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana Savjeta za reformu javne uprave

Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12) i na osnovu člana 1 Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave (,,Službeni list CG”, broj 25/17), Ministarstvo javne uprave upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana Savjeta za reformu javne uprave.

više...
19.04.2017.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, koji je pripremila Agencija za nadzor osiguranja.

više...

Multimedija