Manja slova Veća slova RSS
Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama osnovana je 2007. godine, kao organizaciona jedinica Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore. 

Zadatak Kancelarije je da unaprijeđuje i koordinira rad državnih organa sa NVO na principima:

partnerstva,

transparentnosti,

odgovornosti,

međusobnog informisanja i

nezavisnosti NVO.

Zadatak Kancelarije je i da inicira i organizuje obrazovanje državnih službenika o pitanjima od značaja za saradnju sa NVO i građansku participaciju, i da sarađuje sa NVO, njihovim koalicijama i mrežama, međunarodnim organizacijama i institucijama na pitanjima koje spadaju u nadležnost Kancelarije. Kancelarija takođe obavlja  stručne  i administrativne poslove za potrebe Savjeta za razvoj nevladinih organizacija.  

 

MISIJA

 

Institucionalna podrška stvaranju povoljnog okruženja za rad i razvoj nevladinih organizacija kroz intenziviranje međusektorske saradnje u pripremi i primjeni javnih politika i kroz realizaciju partnerskih aktivnosti i projekata.

 

VIZIJA

 

Aktivna služba Vlade koja doprinosi unapređenju saradnje Vlade Crne Gore- organa državne uprave i nevladinih organizacija.

 

CILJ

 

Ostvarenje misije kroz uspostavljanje partnerstva Vlade Crne Gore- organa državne uprave i nevladinih organizacija.