Manja slova Veća slova RSS
AP 23 - Izvještaji NVO

02.03.2017.

NVO Građanska alijansa objavila Izvještaje: Stavovi sudija i tužilaca o pravosudnom sistemu i Stavovi građana o povjerenju u pravosudni sistem

NVO Građanska alijansa objavila Izvještaje: Stavovi sudija i tužilaca o pravosudnom sistemu i Stavovi građana o povjerenju u pravosudni sistem Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, u cilju promovisanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i realizacije mjere 2.1.9.4. Akcionog plana za Poglavlje 23, koja se odnosi na promovisanje izvještaja NVO na internet stranicama državnih organa, obavještava zainteresovane da je NVO Građanska alijansa objavila Izvještaje Stavovi sudija i tužilaca o pravosudnom sistemu i Stavovi građana o povjerenju u pravosudni sisitem.

20.01.2017.

AP za Poglavlje 23 - NVO analiza

AP za Poglavlje 23 - NVO analiza

U cilju realizacije mjere 2.1.9.4. Akcionog plana za Poglavlje 23, Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama obavještava zainteresovane da je urađena publikacija "Javne finansije i odgovornost uprave: Šta štiti Zaštitnik",koju je pripremio Institut alternativa. Analiza je nastala u okviru projekta “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!” koji finansira Evropska unija u okviru programa podrške razvoju organizacija civilnog društva, a sprovode ga Institut alternativa, Bonum, Natura, Novi horizont i Centar za istraživačko novinarstvo. Cilj projekta je unapređenje praksi dobrog upravljanja u Crnoj Gori.

02.09.2016.

AP za Poglavlje 23- NVO analiza

AP za Poglavlje 23- NVO analiza

U cilju realizacije mjere 2.1.9.4. Akcionog plana za Poglavlje 23, Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama obavještava zainteresovane da je NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio analizu „Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora sa EU - značaj, uloga i položaj članova“, koja je postavljena na – http://media.cgo-cce.org/2016/05/cgo-cce-radne-grupe-2016.

02.09.2016.

AP za Poglavlje 23- NVO studije i izvještaji

AP za Poglavlje 23- NVO studije i izvještaji

U cilju realizacije mjere 2.1.9.4. Akcionog plana za Poglavlje 23, Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama obavještava zainteresovane da je Centar za građansko obrazovanje (CGO) pripremio i objavio 4 studije i izvještaja, koji su postavljeni na sljedećim adresama:

02.09.2016.

AP za Poglavlje 23- NVO analize i istraživanje

AP za Poglavlje 23-  NVO analize i istraživanje

U cilju realizacije mjere 2.1.9.4. Akcionog plana za Poglavlje 23, Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama obavještava zainteresovane da je analiza Instituta Alternativa „Nabavke u Crnoj Gori: Korupcija u zakonskim okvirima“, postavljena na adresi: http://media.institut-alternativa.org/2015/11/institut-alternativa-nabavke-u-crnoj-gori.

02.09.2016.

Izvještaj Građanske alijanse o sprovedenoj anketi o povjerenju građana, sudija i tužilaca u pravosuđe

Izvještaj Građanske alijanse o sprovedenoj anketi o povjerenju građana, sudija i tužilaca u pravosuđe

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, u cilju promovisanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i realizacije mjere 2.1.9.4. Akcionog plana za Poglavlje 23, koja se odnosi na promovisanje izvještaja NVO na internet stranicama državnih organa, obavještava zainteresovane da je NVO Građanska alijansa, u periodu od 01.12 –15.12. 2015. godine, sprovela anketu/istraživanje o povjerenju građana, sudija i tužilaca u pravosuđe.

02.09.2016.

AP za Poglavlje 23- NVO izvještaj

AP za Poglavlje 23- NVO izvještaj

NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u okviru programa Demokratija, potprogram Mediji i demokratija, sačinio izvještaj Kroz čije poglede nam RTCG predstavlja crnogorsku realnost?