Manja slova Veća slova RSS
Javne rasprave

21.03.2017.

Javna rasprava povodom Nacrta zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi

Na osnovu čl. 6 i 11 stav 1 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja daje na javnu raspravu Nacrt zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi.

15.03.2017.

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je uputilo poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u javnu raspravu povodom Nacrta zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi.

06.03.2017.

Javna rasprava: Koncesioni akt o ležištu mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Krute“, opština Ulcinj

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br.08/09), daje na javnu raspravu Koncesioni akt o ležištu mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Krute“, opština Ulcinj.

02.03.2017.

Poziv na javnu raspravu o Predlogu Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2017. godinu

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br.08/09), daje na javnu raspravu Predlog Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2017. godinu.

01.03.2017.

Rasprava o Nacrtu plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti(PAPRR) 2017-2021 sa Programom sprovođenja za period 2017-2018

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, dana 28. februara 2017. godine, započinje raspravu o tekstu nacrta Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti(PAPRR) 2017-2021 sa Programom sprovođenja za period 2017-2018.

07.02.2017.

Javna rasprava o NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA ŽELJEZNICE ZA PERIOD 2017-2027. GODINA

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva daje na javnu raspravu NACRT STRATEGIJE RAZVOJA ŽELJEZNICE ZA PERIOD 2017-2027. GODINA.

07.02.2017.

Javna rasprava na Nacrt pravilnika o izvorima pažljivog pretraživanja koji su primjereni određenim kategorijama djela ili fonograma

Ministarstvo ekonomije daje na Javnu raspravu Nacrt pravilnika o izvorima pažljivog pretraživanja koji su primjereni određenim kategorijama djela ili fonograma.

26.01.2017.

Javna rasprava o Predlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Predlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama.

16.01.2017.

Javna rasprava o Master planu gasifikacije Crne Gore, sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Ministarstvo ekonomije obavještava javnost da će se u periodu od 16.01.2017. do 16.02.2017. godine održati Javna rasprava o Master planu gasifikacije Crne Gore, sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

16.01.2017.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Ministarstvo pravde je objavilo Javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore.