Manja slova Veća slova RSS
Javne rasprave

20.04.2017.

Ministarstvo prosvjete: Poziv stručnoj i laičkoj javnosti za učešće u raspravi o tekstovima nacrta zakona

Ministarstvo prosvjete je objavilo Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o tekstovima nacrta zakona o izmjenama i dopunama: - Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju; - Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju; - Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju; - Zakona o gimnaziji; - Zakona o stručnom obrazovanju; - Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama; - Zakona o obrazovanju odraslih; - Zakona o visokom obrazovanju.

19.04.2017.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, koji je pripremila Agencija za nadzor osiguranja.

12.04.2017.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

Ministarstvo pravde je uputilo javni poziv građanima, naučnim i stručnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici, opštinama, političkim strankama, sinidikatima, vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o prekršajima.

11.04.2017.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku

Ministarstvo pravde je uputilo Javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku.

11.04.2017.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o Fondu rada

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu Nacrt zakona o fondu rada i upućuje javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, da se ukljuce u javnu raspravu i daju svoj doprinos.

31.03.2017.

Javni poziv za konsultacije zainteresovanoj javnosti da se uključi u postupak pripreme Nacrta zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i humanitarnoj pomoći Crne Gore

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, br. 12/12), Ministarstvo vanjskih poslova, upućuje Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti o Nacrtu zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i humanitarnoj pomoći Crne Gore.

24.03.2017.

Javni poziv za javnu raspravu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za privredno korišćenje dijela trgovačke luke Bar

U skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Službeni list CG”, br. 8/09), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Lučka uprava daje na javnu raspravu Koncesioni akt za dodjelu koncesije za privredno korišćenje trgovačke luke Bar, na području KO Novi Bar.

21.03.2017.

Javna rasprava povodom Nacrta zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi

Na osnovu čl. 6 i 11 stav 1 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja daje na javnu raspravu Nacrt zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi.

15.03.2017.

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je uputilo poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u javnu raspravu povodom Nacrta zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi.

06.03.2017.

Javna rasprava: Koncesioni akt o ležištu mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Krute“, opština Ulcinj

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br.08/09), daje na javnu raspravu Koncesioni akt o ležištu mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Krute“, opština Ulcinj.