Manja slova Veća slova RSS
Javni pozivi

16.03.2017.

Javni poziv za konsultacije povodom pripreme nacrta Zakona o priznavanju inostranih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je uputilo javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme nacrta Zakona o priznavanju inostranih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije.

16.03.2017.

Javni poziv za konsultacije povodom pripreme Nacrta Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti

Ministarstvo rada i socijalnog staranja uputilo je javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme nacrta Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.

15.03.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga strategije zaštite od radona s Akcionim planom za period 2018-2022. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma uputilo je Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga strategije zaštite od radona s Akcionim planom za period 2018-2022. godine.

10.03.2017.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica 2018-2022

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica 2018-2022.

10.03.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližim uslovima u pogledu kadra, prostora i opreme za profesionalno korišćenje, odnosno za obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa...

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližim uslovima u pogledu kadra, prostora i opreme za profesionalno korišćenje, odnosno za obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa, upotrebe i skladištenja biocida.

10.03.2017.

Javni poziv NVO za predlaganje kandidata za člana radne grupe za pripremu Nacrta zakona o strukturnim mjerama, uređenju tržišta i državnoj pomoći u ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je uputilo Javni poziv NVO za predlaganje kandidata za člana radne grupe za pripremu Nacrta zakona o strukturnim mjerama, uređenju tržišta i državnoj pomoći u ribarstvu.

07.03.2017.

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/ICU SAVJETA ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA

Na osnovu člana 22 Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima (“Službeni list CG” broj: 47/15) i člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Službeni list CG” broj: 7/12), Uprava za dijasporu upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Savjeta za saradnju sa iseljenicima.

06.03.2017.

Javna rasprava: Koncesioni akt o ležištu mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Krute“, opština Ulcinj

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br.08/09), daje na javnu raspravu Koncesioni akt o ležištu mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Krute“, opština Ulcinj.

06.03.2017.

Javni poziv za dodatne konsultacije o predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o nevladinim organizacijama

Na osnovu člana 6 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, br. 12/12), Ministarstvo javne uprave, upućuje Javni poziv za dodatne konsultacije o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama (‘’Službeni list CG’’ broj 39/11).

06.03.2017.

Javni poziv za javne konsultacije o nacrtu Zakona o Fondu rada

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je uputilo Javni poziv za javne konsultacije o nacrtu Zakona o Fondu rada.