Manja slova Veća slova RSS
Javni pozivi

19.04.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana Savjeta za reformu javne uprave

Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12) i na osnovu člana 1 Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave (,,Službeni list CG”, broj 25/17), Ministarstvo javne uprave upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana Savjeta za reformu javne uprave.

12.04.2017.

Javni poziv za predlaganje kandidata/kinja za člana/icu Radne grupe za izradu Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite starih lica u Crnoj Gori 2013-2017, za 2016. godinu

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (Službeni list CG", br.7/2012), Ministarstvo rada i socijalnog staranja ponovo upućuje Javni poziv za predlaganje kandidata/kinja za člana/icu Radne grupe za izradu Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite starih lica u Crnoj Gori 2013-2017, za 2016. godinu.

11.04.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidatkinje/ta za članicu/a Radne grupe za izradu Predlog programa socijalnog stanovanja za period 2017-2020

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je uputilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidatkinje/ta za članicu/a radne grupe za izradu predloga Programa socijalnog stanovanja za period 2017-2020 godine.

11.04.2017.

Javni poziv za konsultacije za postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je uputilo Javni poziv za konsultacije za postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

11.04.2017.

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Četvrtog Globalnog izvještaja o statusu bezbjednosti na putevima

Ministarstvo zdravlja je objavilo ispravku javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Četvrtog Globalnog izvještaja o statusu bezbjednosti na putevima u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

11.04.2017.

Javni poziv za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Četvrtog Globalnog izvještaja o statusu bezbjednosti na putevima

Ministarstvo zdravlja je uputilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog tima za izradu Četvrtog Globalnog izvještaja o statusu bezbjednosti na putevima u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom

11.04.2017.

Javne konsultacije o Nacrtu zakona o Socijalnom savjetu

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je objavilo Javni poziv za konsultacije o Nacrt zakona o Socijalnom savjetu.

31.03.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za prava djeteta

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti dječje zaštite da učestvuju u procesu izbora tri kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za prava djeteta.

31.03.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori 2013-2017, za 2016. god

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti socijalne zaštite starih lica da učestvuju u procesu izbora dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori 2013-2017, za 2016. godinu.

24.03.2017.

Javni poziv NVO za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta strategije za smanjenje rizika od katastrofa, sa Akcionim planom za period 2018 - 2023. godine

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje Javni poziv NVO za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta strategije za smanjenje rizika od katastrofa, sa Akcionim planom za period 2018 - 2023. godine.